Нещо,достойно за орден "Стара планина" на шия:

http://www.youtube.com/watch?v=Dv5Mlh9tFAQ

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ